DOMOV KAMÉLIE KŘIŽANOV

Naší vizí je být moderní sociální službou, která se snaží zvyšovat kvalitu života všech svých obyvatel, a to  podporou jejich samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti.

Domov Kamélie Křižanov příspěvková organizace, je zařízení zřizované Krajem Vysočina.

Poskytujeme sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení a Domov se zvláštním režimem lidem s postižením zejména mentálním, ale i s přidruženými kombinovanými vadami. Pobytové sociální služby zajišťuje tým pracovníků, kteří poskytují pomoc a podporu obyvatelům zařízení při běžných úkonech, včetně zdravotní, aktivizační a rehabilitační péče. Nabízíme širokou škálu terapií a aktivizací, které jsou přizpůsobovány individuálním potřebám jednotlivých klientů. Naším nejdůležitějším úkolem je příprava klientů pro život v běžné společnosti.

Domov Kamélie Křižanov je jedním z 32 vybraných ústavních zařízení z celé České republiky zapojených do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem Podpora transformace sociálních služeb. Transformace znamená změnu v poskytování sociálních služeb pro lidi s postižením. Díky transformaci přecházejí tito lidé z velkých ústavů do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě a žijí způsobem života obvyklým pro jejich vrstevníky.

zrcadlovka - pohled 2

banner 150x60

transformace

Tango Daruj hracku -Klempir 130

GLS Daruj hracku - 130

Leksys Daruj hracku - 130