ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA

Vzdělávání zabezpečuje Základní a Praktická škola Velké Meziříčí, kam někteří z našich klientů dojíždí veřejnou dopravou. Zde v Křižanově při DKK působí odloučené pracoviště ZŠ a PŠ Velké Meziříčí, žáci jsou vzděláváni ve dvou třídách základní školy speciální.

DOZP vzdelavani 1  DOZP vzdelavani 2  DOZP vzdelavani 3 

 

UČEBNÍ OBOR

Od školního roku 2013/2014 navštěvují 4 klienti našeho zařízení učební obor Tkalcovstvské práce při Základní a Střední škole Březejc.

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Krajský úřad Kraje Vysočina ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava, připravil zajímavou nabídku vzdělávacích kurzů, které jsou unikátní v tom, že jsou primárně určeny seniorům z domovů pro seniory a uživatelům domovů pro osoby se zdravotním postižením na Vysočině, tohoto vzdělávání se aktivně účastní i klienti našeho zařízení ÚSP Křižanov.
Zájemcům o U3V je nabízeno všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Je přitom zohledněn zdravotní stav posluchačů i jejich životní situace. Celoživotní vzdělávání je pro člověka nezbytné nejen k udržení duševní kondice a pocitu seberealizace. Jeho smyslem je dát lidem možnost, aby své vědomosti a zkušenosti porovnali s nejnovějšími poznatky, které mají význam pro aktivní život v dnešní společnosti.