• Před podáním žádosti může zájemce Domov Kamélie v Křižanově nezávazně navštívit prohlédnout si zařízení a zároveň získat i potřebné informace ohledně poskytované sociální služby. Na návštěvě je třeba se předem domluvit se sociální pracovnicí.
  • Zájemce zašle do zařízení vyplněnou žádost, která je ke stažení v sekci „Dokumenty" nebo ji na vyžádání zašle zájemci sociální pracovnice.
  • K žádosti je nutné doložit ještě další dokumenty, jejichž seznam je uveden v žádosti.
  • Podaná žádost je posouzena vedoucími úseků a sociální pracovnicí. Nedílnou součástí je také osobní návštěva zájemce v zařízení, pokud již neproběhla před podáním žádosti.
  • Na základě všech zjištěných skutečností se rozhodne o zařazení/nezařazení žádosti do pořadníku žadatelů. O této skutečnosti je žadatel informován písemně.
  • V případě volné kapacity je žadatel přijat do zařízení a je s ním uzavřena Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově Kamélie v Křižanově.