Prostřednictvím evropských fondů a dalších projektů modernizujeme naše služby. Daří se nám díky nim zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb, vybavovat domácnosti a střediska speciálními pomůckami pro terapie a další aktivity.

Finanční prostředky z projektů také využíváme pro vzdělávání pracovníků a jejich rozvoj v oblasti poskytování služeb lidem s mentálním i dalším přidruženým postižením.

Za velmi důležité považujeme rozvoj kompetenci uživatelů našich služeb v oblasti života v komunitních domácnostech a v běžné společnosti. Snažíme se, aby co nejvíce využívali nabídky služeb v komunitě a o zapojení našich uživatelů do běžného života.

Realizované projekty