Přečíst nahlas
Nastavení velikosti písma
100%

Projekt: Podpora komunitních služeb v Třešti

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0014027
Realizace projektu: 1. 7. 2020 - 31. 12. 2022

Cílem projektu je podpora osob se zdravotním postižením. Projekt podpoří klienty při přechodu z velkého ústavu do bytů v běžné zástavbě tak, aby mohli žít způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. S náležitou podporou budou moci klienti s postižením žít v běžných domácnostech, zvládat péči o sebe a domácnost tak, jak to dělají ti, kdo v ústavech nežijí.

Klíčové aktivity:
   1. Podpora profesionálního zajištění sociálních služeb
   2. Podpora zvyšování kompetencí uživatelů

Individuálním přístupem ke klientům tohoto typu služby dojde ke zlepšení kvality života, bydlení, soukromí, životních podmínek a využívání běžně dostupných služeb. Hodnocení zvyšování kompetencí klientů bude probíhat na základě individuálního plánování. Realizací projektu se zvýší vzdělanost odborných pracovníků ve vybraných oblastech péče o osoby se zdravotním postižením a zároveň tím dojde ke zkvalitní péče o osoby se zdravotním postižením.

Uživatelé sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením pro osoby se střední a vysokou mírou potřebné podpory a péče budou moci žít v maximální možné míře běžným způsobem života, využívat běžné služby a rozhodovat o svém životě. Osoby se zdravotním postižením budou moci v Třešti najít mimo terénní a ambulantní služby také nově navazující celoroční pobytovou službu komunitního typu Domov pro osoby se zdravotním postižením pro osoby se střední a vysokou mírou potřebné podpory a péče a Denní stacionář. Bude doplněna a zkvalitněna síť sociálních služeb v Třešti vznikem zcela nové sociální služby komunitního typu.
 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je podpora osob se zdravotním postižením.

Logo OPZ barevné

logo MPSV

 

Projekt se začal realizovat 

Projekt Podpora komunitních služeb v Třešti začal s realizací jednotlivých aktivit. Pracovnice v Třešti se účastní pravidelného skupinového i individuálního setkávání. V tomto pracovním čase se mohou vzájemně poradit o potřebách klientů, nasdílet si nové poznatky a řešit případné otázky společně.

V rámci projektu je také myšleno na terapie pro klienty. Na muzikoterapii se klienti postupně seznamují s hudebními nástroji a zvuky a zvykají si na tuto novou stimulaci. Zakoupené hudební nástroje jsou využívány ke stimulaci zraku, sluchu i motoriky. Klienti pravidelně v rámci činností v denním stacionáři na nástroje hrají. Oblíbené jsou xylofony, africké djembe, rámové bubny, Kachon, Shanti, Kalimba, Nataraj, Energy Chime a další. Zvonkohry Shanti se často používají také k relaxaci. Hra na nástroje a zpívání je u klientů žádaná a velmi oblíbená činnost. Již proběhla také canisterapie. Klienti byli nadšení z terapeutického psa, kteří k nim zavítal.

Pravidelně se využívá k relaxaci a uvolnění také aromaterapie, ke které byla zakoupena lampa a aromaoleje.

Hlavním cílem pořízeného interaktivního dotykového stolu senTable je aktivizovat, rozvíjet a zpříjemnit každodenní volnočasové aktivity například se zde lze učit abecedu, sčítání a odčítání, rozvíjet zrakového vnímaní a pozornost, trénovat paměťová cvičení.

image0 8

Projekt je financován v rámci Operačního programu Zaměstnanost prostřednictvím Evropského sociálního fondu.

 

Kurz bazální stimulace

 

V lednu proběhl Základní kurz Bazální stimulace. Pracovnice a pracovníci se seznámili s  teoretickými východisky konceptu Bazální stimulace (poznatky z neurologie, fyziologie, anatomie, vývojové psychologie, pedagogiky, ošetřovatelství). Zjistili jaké jsou základní prvky konceptu, jejich rozdělení, základy anatomie a fyziologie bazálních percepčních orgánů. Naučily se techniky somatických stimulací (teoretické vědomosti a nácvik praktických dovedností), techniky vestibulárních stimulací (teoretické vědomosti a nácvik praktických dovedností) a techniky vibračních stimulací (teoretické vědomosti a nácvik praktických dovedností) a mnoho dalšího, co využívají při bazální stimulaci, ke které využívají také zakoupené pomůcky a masážní podložku. Pracovnice a pracovníci získali praktické dovednosti a posílili si schopnosti adekvátně reagovat na potřeby klientů.

IMG 0298

 

 Projekt je financován v rámci Operačního programu Zaměstnanost prostřednictvím Evropského sociálního fondu.

 

Realizace aktivit

V Třešti po celý rok využívají klienti služby další terapie – muzikoterapie a pohybovou aktivizaci. Klienti se postupně seznamují s hudebními nástroji a zvuky a zvykají si na tuto novou stimulaci. Hudební nástroje jsou také často využívány ke stimulaci zraku, sluchu i motoriky. Pravidelně se v rámci činností v denním stacionáři na nástroje hraje. Oblíbené jsou xylofony, africké djembe, rámové bubny, Kachon, Shanti, Kalimba, Nataraj, Energy Chime a další. Shanti se často používají také k relaxaci. Hra na nástroje a zpívání je u klientů žádaná a velmi oblíbená činnost. Často se využívá také aromaterapie, ke které byla zakoupena lampa a oleje. Přispívá ke zklidnění a uvolnění klientů.

Pracovníci a pracovnice služby se také pravidelně scházejí při individuálních a skupinových supervizích. Proběhlo také jedno setkání canisterapie. Byla vnímána velmi pozitivně. Klienti byli nadšení z terapeutického psa a z terapie, která proběhla.

 10 21a

Projekt je financován v rámci Operačního programu Zaměstnanost prostřednictvím Evropského sociálního fondu.

 

Pokračování realizace projektu

Pro rozvoj hrubé motoriky se používají pomůcky jako dřevěná balanční deska, relaxační polštáře a cviky a cvičení s míčem. Při pobytu na zahradě mohou klienti využít zakoupený venkovní rotoped, trenažér pro procvičování pohyblivosti ramen a loktů a také mobilní záhony. 

Projekt Podpora komunitních služeb v Třešti se realizuje v období 1. 7. 2020 - 31. 12. 2022. Cílem projektu je podpora osob se zdravotním postižením. Projekt podpoří klienty při přechodu z velkého ústavu do bytů v běžné zástavbě tak, aby mohli žít způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. V rámci projektu se realizují dvě klíčové aktivity - podpora profesionálního zajištění sociálních služeb a podpora zvyšování kompetencí uživatelů.

IMG 1317b

 

 

Projekt je financován v rámci Operačního programu Zaměstnanost prostřednictvím Evropského sociálního fondu.

 

 

SPOLUPRACUJEME

spoluprace apps spoluprace netlife spoluprace jdi

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.