Přečíst nahlas
Nastavení velikosti písma
100%

Stacionář je určen osobám od 16 - 64 let s mentálním a kombinovaným postižením. Služba je ambulantní tzn., že uživatelé do stacionáře denně dochází/dojíždí a odtud se pak vracejí zpět do svých rodin. Provozní doba denního stacionáře je v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hodin.


POSLÁNÍ

Denní stacionář je ambulantní sociální službou, jejímž posláním je poskytování nezbytné individuální podpory lidem s mentálním a kombinovaným postižením, rozvoj jejich schopností, dovedností a sociálních kontaktů.

 

Místa poskytování služby denní stacionář na adresách:

Nádražní 20a, Třešť 589 01 

Na Kopci 5890/28, Jihlava 586 01

Balinka 677,l Měřín  594 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CÍLE POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • Snižování závislosti klienta na sociální službě
 • Podpora samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti
 • Aktivní trávení času
 • Podpora a rozvoj schopností, dovedností a pracovních návyků
 • Přibližování života klientů způsobu života jejich vrstevníků
 • Udržování a rozvíjení sociálních vazeb – rodina, přátelé, vrstevníci, komunita
 • Využívání dalších běžných dostupných služeb


ZÁSADY, KTERÝMI SE ŘÍDÍME

V souladu s všeobecně uznávanými principy poskytované služby Domova Kamélie Křižanov odráží zejména následující hodnoty:

 • Dodržujeme práva klientů
 • Prohlubujeme odbornost pracovního týmu
 • Respektujeme jedinečnost osobnosti klienta
 • Podporujeme aktivní způsob života klientů
 • Podporujeme život klientů v běžné společnosti
 • Klientům poskytujeme takovou míru podpory, jakou nezbytně potřebují


POSKYTOVANÉ ČINNOSTI

Základní činnosti při poskytování sociální služby v denním stacionáři se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (multismyslová terapie – snoezelen, volnočasové a zájmové aktivity, relaxace, masáže, cvičení)
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (akce, výlety, procházky)
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

SPOLUPRACUJEME

spoluprace apps spoluprace netlife spoluprace jdi

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.