Domov pro osoby se zdravotním postižením je celoroční pobytová služba s kapacitou 6 klientů. V rámci této služby je mimo jiné nabízena podpora klientům pracovníky v sociálních službách a ošetřovatelská péče, zajišťovaná vlastním zdravotnickým personálem.

POSLÁNÍ

Poskytování nezbytné podpory a pomoci lidem s mentálním postižením v kombinaci s poruchami autistického spektra a lidem se specifickými potřebami s ohledem na jejich individuální potřeby.

CÍLE POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

  • snižování závislosti klienta na pobytové sociální službě
  • podpora samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti
  • aktivizace, podpora a rozvoj schopností a dovedností klienta
  • přibližování života klientů způsobu života jejich vrstevníků
  • udržování a rozvíjení sociálních vazeb - rodina, přátelé, vrstevníci, komunita
  • bydlení klientů v běžné společnosti