Terapie, terapeutické přístupy - jde o odborně, záměrně a cílevědomě aplikované terapeutické prostředky, metody, techniky a formy za účelem pomoci lidem odstranit či zmírnit nežádoucí potíže, nebo k odstranění jejich příčin, k jisté prospěšné změně (Valenta, Müller, 2009).

Terapie nejsou samostatnou oblastí, ale jsou součástí ucelené rehabilitační péče, kterou Domov Kamélie Křižanov poskytuje, tak aby se rozvíjela osobnost člověka jako celek. Terapie vycházejí z různých oborů - například medicína, pedagogika, psychologie, sociologie, umění.

V zařízení sociální péče využíváme tyto skupiny terapií

  • činnostní a pracovní terapie
  • expresivní terapie
  • terapie s účastí zvířete
  • terapie hrou
  • psychomotorické terapie
  • skupinová sezení

Důraz je kladen na osobnost terapeuta, samozřejmostí jsou odborné znalosti, ale nemálo důležitá je empatie, kreativita, trpělivost, schopnost umožnit druhému být maximálně samostatný a tvořivý. Terapie probíhají formou skupinovou nebo individuální. Terapeutické činnosti jsou nabízeny v dopoledních i odpoledních hodinách v pracovní dny.