Co znamená pojem Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením?

Transformace je změna velkokapacitní ústavní služby pro lidi s postižením na bydlení a podporu v běžném prostředí. Lidé s postižením díky transformaci přecházejí z velkých ústavů do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě a žijí způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky.
S náležitou podporou mohou lidé s postižením žít v běžných domácnostech, převzít odpovědnost za svůj život a zvládat péči o sebe a domácnost tak, jak to dělají ti, kdo v ústavech nežijí. Mohou chodit do zaměstnání, pěstovat své záliby nebo se stýkat s přáteli z okolí.

Transformace v Domově Kamélie Křižanov

Domov Kamélie Křižanov (bývalý Ústav sociální péče Křižanov) je jedním z 32 pobytových sociálních zařízení, jehož zřizovatelem je Kraj Vysočina, který byl vybrán k účasti v projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem Podpora transformace sociálních služeb. Účast organizace v projektu byla odsouhlasena usnesením Rady Kraje Vysočina č. 0262/08/2007/RK ze dne 20. 2. 2007.

Základní vizí aktivit je takový život člověka s postižením, kdy bydlí v běžné domácnosti (bytě, rodinném domě), využívá veřejné služby, chodí do zaměstnání nebo využívá obdobné služby denních programů či ambulantních služeb, stává se součástí místní komunity a žije obdobným způsobem života jako lidé bez zdravotního postižení.

 

transformace-loga