Dospělí lidé s mentálním postižením, s mentálním postižením a přidruženými kombinovanými vadami.

V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tato služba je určena dospělým osobám od 18 let.

DKK neposkytuje služby

  • lidem s psychiatrickým postižením
  • lidem s převažujícími agresivními sklony
  • lidem s autistickými rysy
  • lidem závislým na alkoholu a psychotropních látkách
  • lidem nevidomým
  • a dalším osobám jestliže jejich zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb, z důvodu akutní infekční nemoci, nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití