DKK poskytuje zdravotnickou a ošetřovatelskou péči zajištěnou zdravotními sestrami, rehabilitačními pracovníky a pomocným ošetřujícím personálem. Klienti mohou využívat služeb zdravotní péče praktického lékaře, který poskytuje vstupní, preventivní prohlídky a pravidelnou lékařskou péči. Mají však možnost volby vlastního lékaře, tak stejně i péče odborných lékařů. Zajišťujeme také odbornou péči neurologa, psychiatra, psychologa a zubaře. V návaznosti na zabezpečování další odborné péče o naše klienty se uskutečňují vyšetření ve specializovaných ambulancích. O veškeré zdravotnické a ošetřovatelské péči se vede dokumentace.

Informace o zdravotním stavu klientů podává ošetřující lékař.

Ordinační hodiny praktického lékaře v Domově Kamélie Křižanov:

Pondělí, středa, pátek od 13:00 do  15:00 hodin

Rehabilitace

Léčebná rehabilitace je nedílnou součástí zdravotní péče a zahrnuje soubor rehabilitačních, diagnostických, terapeutických a organizačních opatření směřujících k maximální funkční zdatnosti jedince a vytvoření podmínek pro její dosažení (Kolář, 2009).
V DOZP (Domov Kamélie) Křižanov léčebná rehabilitace je poskytovaná dle akutních i dlouhodobých potřeb klientů zařízení. Využíván je především prostor rehabilitace, ale také pokoje klientů, víceúčelová místnost, chodby, prostory parku.
Provádíme:

 • měkké a mobilizační techniky
 • masáže
 • K-Active Taping
 • pasivní cviky
 • cvičení s dopomocí
 • aktivní cvičení
 • cvičení na motomedu
 • senzomotorický trénink
 • Propriofoot
 • cvičení na gymnastických míčích, s overbally a thera-bandem
 • nácvik jemné motoriky.
 • z prostředků fyzikální terapie aplikujeme – suché teplo formou nahřívacích polštářků, parafín, magnetoterapii, vodní vířivou lázeň na nohy a nově elektroléčbu a ultrazvuk (příp. kombinovanou terapii elektro + UZ), Solux, Biostimul

Průběh rehabilitace je přizpůsobován nejen podle aktuálního zdravotního stavu a nálady klienta, ale také dle stupně postižení.

Součástí rehabilitační péče je také zajišťování zdravotních pomůcek, které co nejvíce odpovídají potřebám jednotlivých klientů. Jedná se o vozíky elektrické a mechanické invalidní včetně jejich servisu a oprav, zdravotní kočáry, antidekubitní podsedáky, ortopedickou obuv, antidekubitní matrace a další potřebné pomůcky.

V rámci rehabilitace se věnujeme také jednou týdně hipoterapii a canisterapii.